Ga verder

 

 

Kom maar af

Interesse om een halve dag ondergedompeld te worden in de dierenwereld? Dat kan! Kom met je klas naar Thomas More in Geel. Afspraak maken of meer informatie? Neem contact op met jos.vanthielen@kuleuven.be
 

Invulling van een praktijksessie

Onder het motto 'Beer meets Zeug' krijgen de leerlingen meer inzicht in de reproductie bij varkens. Een sessie duurt een ½ dag, waarbij eerst een korte toelichting wordt gegeven over de reproductie bij het varken. Daarnaast worden beeldmateriaal en preparaten ''uit de kast' gehaald om een zo goed mogelijk beeld van de praktijk te schetsen. Nadien gaan de leerlingen zelf berensperma onder de microscoop kunnen bekijken en beoordelen. Voor een bevruchting is het noodzakelijk dat zaadcellen samensmelten met eicellen. Daartoe moeten ze zich wel eerst verplaatsen naar het uiterste puntje in de eileider (beoordeling van de motiliteit van het sperma). Op de plaats van bevruchting aangekomen, moeten de zaadcellen ook nog in staat zijn om in een eicel binnen te dringen. Het is daarom ook belangrijk dat de zaadcellen morfologisch perfect zijn. Daarom gaan de leerlingen onder een microscoop zowel levende als afgedode, gefixeerde zaadcellen moeten bekijken. Het levende preparaat laat de leerlingen toe inzicht in de levendigheid en beweeglijkheid van de zaadcellen te verkrijgen; m.a.w. inzicht in de motiliteit. Achteraf worden zaadcellen via een “kleuring” afgedood en gefixeerd, waardoor de leerlingen in staat zijn om het sperma ook morfologisch te beoordelen.
 

Verdere aanvulling mogelijk met 

Dierenwelzijnsdebat
In debatten leer je anderen overtuigen. Het gaat dan om sterk argumenteren, scherp luisteren, kritisch denken en vaardig spreken. Leerlingen kruipen in de huid van dierenrechtenorganisatie, veehandelaar, wetenschapper, pers, gewone man in de straat... Topics als verschillende huisvestingsmethoden, dierentransport, dierengezondheid, managementsingrepen (castratie, couperen…) komen op tafel te liggen en het debat barst los.
 
Bordspel ‘De Varkensbrigade’
Tijdens het bordspel ‘De Varkensbrigade’ gaan leerlingen spelenderwijs op zoek naar de oorsprong van hun lekker mals stukje varkensvlees. ‘De Varkensbrigade’ is rond dierenregistratie, traceerbaarheid en voedselveiligheid opgebouwd.
 

Leerplan

Deze module is geschikt voor leerlingen van de 3de graad (ASO-TSO) en sluit voornamelijk aan bij de leerplannen Biologie en Natuurwetenschappen. Ook verschillende aspecten met betrekking tot de vakoverschrijdende eindtermen ‘gezondheidseducatie’, ‘milieueducatie, ‘opvoeden tot burgerzin’ en ‘sociale vaardigheden’ komen aan bod.
 
 

Voorkennis/Voorbereiding

(Technische) Voorkennis is niet vereist. Reeds eerder gewerkt hebben met een microscoop is handig, maar niet noodzakelijk.
  

Interactiviteit

‘Beer meets Zeug’ bestaat vnl. uit microscopisch onderzoek van varkenssperma. Leerlingen krijgen de gelegenheid om varkenssperma zelfstandig onder een microscoop te onderzoeken en worden gestimuleerd om de bevindingen kritisch te beoordelen
Voor het dierenwelzijnsdebat worden de leerlingen in kleine groepjes opgedeeld en elke groep speelt zijn rol in het debat

Bij het bordspel 'De Varkensbrigade' zullen leerlingen al spelend (vragen & doe-opdrachten) meer te weten komen over dierenregistratie en traceerbaarheid, vleeskwaliteit, vleeshoudbaarheid… Leerlingen spelen in groepjes tegen elkaar, dus onderling overleg is een must!