Biodiversiteit en kennis

 

 


Deze webpagina kadert niet in een project, maar vloeit voort uit onze interesse om de lokale dierlijke agrodiversiteit te behouden.
 

Behoud van biodiversiteit

 
Vast staat dat de biodiversiteit afneemt, ook bij landbouwhuisdierrassen. Zo zijn er tal van rassen die in het verleden hun nut hebben bewezen, maar nu door machines of hoogproductieve rassen zijn vervangen. De interesse in die rassen is sterk geslonken, de aantallen zijn sterk afgenomen en daardoor zijn vele rassen met uitsterven bedreigd. Denk daarbij aan het trekpaard, het Kempens rund, het Lakens schaap, het Brakelhoen... De traditionele rassen zijn aangepast aan diverse specifieke lokale condities. Een grote genenpool is belangrijk voor de toekomst. Veranderende (economische) omstandigheden leiden tot hernieuwde belangstelling voor bepaalde eigenschappen, zoals smaak of het beter bestand zijn tegen bepaalde dierziekten. Het behoud van oorspronkelijke landbouwrassen kan op uiteenlopende manieren worden aangepakt. Je kunt deze rassen instandhouden door particulieren aan te moedigen om ze te houden als hobbydier, maar belangrijker is om voor deze rassen een nieuwe bestemming te zoeken en daardoor een duurzame toekomst voor deze rassen te ontwikkelen. Denk aan het inzetten van deze extensieve rassen in natuurbeheer. Daarnaast kan ook sperma en/of embryo's worden ingevroren wat dan ingeval van noodzaak kan worden aangewend om een ras doorheen een kritieke periode te helpen.

 

Publicaties
 
Pluimvee
 
Konijnen

Schapen

Algemeen