Eindwerken Dier&Welzijn

 

Eindwerken

We hebben de afgelopen jaren tal van eindwerken begeleid en we doen dat nog steeds. Heb je interesse om onder onze begeleiding een eindwerk op gebied van diergedrag, dierenwelzijn of animal engineering te maken? Neem dan contact met ons op.

Overzicht

Hieronder volgt een overzicht van de eindwerken die de afgelopen jaren onder begeleiding van de groep Dier&Welzijn tot stand zijn gekomen. Een aantal van deze werken kun je downloaden via http://doks2.khk.be/eindwerk.
 
 

2014-2015

 • Gedrag en welzijn van hobbykonijnen. Verhasselt Annelies - Master in de Biowetenschappen (Industrieel ingenieur), Animal Life
 • Invloed van gedrag, eet- en drinkpatroon op de groei van Holstein kalveren. Segers Jolien - Master in de Biowetenschappen (Industrieel ingenieur), Landbouw
 • Lateralization in animals - Lateralization in dogs for processing human speach. Loddewijkx Katrien - Master in de Biowetenschappen (Industrieel ingenieur), Animal Life
 • Gedrag en spatiale distributie van steppezebra's in Nech Sar National Park. Snijkers Birgit - Master in de Biowetenschappen (Industrieel ingenieur), Animal Life
 • Het welzijn van paarden in de weide. Klimaatseffecten a.d.h.v. gedragsobservaties en monitoring van de staartbeweging. Stroeken Stefanie – Master in de Biowetenschappen (Industrieel ingenieur), Animal Life
 • Afmesten van intacte beren en gelten. Effect van licht en CO2 . Vleugels Kim – Master in de Biowetenschappen (Industrieel ingenieur), Animal Life
 • Het gedrag van paarden tijdens huisvesting. Een vergelijking tussen stro en houtkrullen. Struyven Evelien – Master in de Biowetenschappen (Industrieel ingenieur), Animal Life
 • Droogzetten met beperkt gebruik van antimicrobiële middelen: toepassing in de Vlaamse melkveehouderij. De Schutter Hans – Master in de Biowetenschappen (Industrieel ingenieur), Landbouw
 • Investeren in een duurzame toekomst voor de melkveehouderij. Damen Eline – Master in de Biowetenschappen (Industrieel ingenieur), Landbouw
 • Relatie tussen klimaat en rundergedrag. Automatisering in de praktijk. Niels Demaître – Master in de Biowetenschappen (Industrieel ingenieur), Animal Life
 • Mortellaro bij melkvee. Prevalentie en behandeling. Van den Vonder Jeff – Master in de Biowetenschappen (Industrieel ingenieur), Landbouw

 
2013-2014

 • MonitoringVlaamse biologische melkveehouderij in kaart. Detectie van knelpunten. Aerts Tom – Master in de Biowetenschappen (Industrieel ingenieur), Landbouw
 • Automatische beeldanalyse voor staartbijtgedrag bij varkens. Van de Heijning Tom – Master in de industriële wetenschappen (Industrieel ingenieur), Elektromechanica
 • Monitoring van zaadverspreiding bij schapen in landschapsbeheer. Michiel Hermans – Master in de Biowetenschappen (Industrieel ingenieur), Animal Life
 • Observatie van gedragsveranderingen bij paarden. Vreemdvoorwerptest bij paarden in een box. Sterken Hanne - Master in de Biowetenschappen (Industrieel ingenieur), Animal Life
 • Reductie van eischaalbeschadigingen. Het elektronische ei. Van den Broeck Raf - Master in de Biowetenschappen (Industrieel ingenieur), Animal Life
 • Hartslag in relatie tot stereotiepe gedragingen bij paarden. Van Rooy Gitte – Master in de Biowetenschappen (Industrieel ingenieur), Animal Life
 • Hittestress bij gehuisvest melkvee. Invloed op de melkproductie. Van Looveren Lore – Master in de Biowetenschappen (Industrieel ingenieur), Landbouw
 • Hittestress bij runderen in natuurbeheer. Verdonck Inez – Master in de Biowetenschappen (Industrieel ingenieur), Animal Life

 
2012-2013

 • Optimalisatie van de biggenproductie. Brecht Schroijen – Master in de Biowetenschappen (Industrieel ingenieur), Landbouw
 • Hokdensiteit bij vleesvarkens. Jan Gorssen – Master in de Biowetenschappen (Industrieel ingenieur), Landbouw
 • Invloed van omgevingsverrijking op zeugen in de kraamstal. Sanne Geysen - Bachelor in Agro- en Biotechniek, Dierenzorg
 • Zoötechnische en gedragsmatige parameters in functie van hokdensiteit bij biggen en vleesvarkens. Liesje Paepen - Master in de Biowetenschappen (Industrieel ingenieur), Landbouw, Hogeschool Gent
 • Hokverrijking bij batterijbiggen. Caroline Biesemans – Master in de Biowetenschappen (Industrieel ingenieur), Animal Life
 • Ontwikkeling van een euthanasietoestel voor biggen. Studie naar de economische haalbaarheid, veiligheid en diervriendelijkheid. Frederik Broeckx – Master in de industriële wetenschappen (Industrieel ingenieur), Elektromechanica
 • Zeugenmonitoring op basis van automatische beeldanalyse. Anton Hulselmans – Master in de industriële wetenschappen (Industrieel ingenieur), Elektromechanica
 • Effect van transport en training op stress bij paarden. Charlotte Vincentelli – Master in de Biowetenschappen (Industrieel ingenieur), Animal Life
 • Koeverkeer in relatie met uiergezondheid bij een automatisch melksysteem. Kathleen Clemens – Master in de Biowetenschappen (Industrieel ingenieur), Landbouw
 • Rond ligboxenplein of traditionele ligboxen voor melkvee. Sharyn Konings – Master in de Biowetenschappen (Industrieel ingenieur), Landbouw
 • Blankvleeskalveren: gedrag en omgevingsverrijking. Evi Steensels – Master in de Biowetenschappen (Industrieel ingenieur), Landbouw
 • De invloed van de ecovloer op het gedrag en klauwgezondheid bij runderen. Evy Willemse – Master in de Biowetenschappen (Industrieel ingenieur), Landbouw
 • Managementaanpassingen in functie van het klimaat. Martine Peumans - Master in de Biowetenschappen (Industrieel ingenieur), Landbouw
 • Invloed van het transport op de bevuiling van vleeskalveren. Ben Hautekeete - Master in de Biowetenschappen (Industrieel ingenieur), Landbouw
 • De invloed van GSM-straling op de gezondheid, de productie en het gedrag van rundvee. Jorie Boyen - Master in de Biowetenschappen (Industrieel ingenieur), Landbouw
 • Registratie en analyse van het drinkpatroon van dieren. Dirk Bronckaerts – Master in de industriële wetenschappen (Industrieel ingenieur), Elektromechanica
 • Schapen en scheren. Wolkarakteristieken en de zoötechnische kenmerken van lammeren. Naomi Haenen – Master in de Biowetenschappen (Industrieel ingenieur), Animal Life
 • De perceptie van hondeneigenaars over erfelijke aandoeningen bij honden. Lynn Paenen - Bachelor in Agro- en Biotechniek, Dierenzorg

 
2011-2012

 • Dierenwelzijn bij hobbykonijnen: Een enquête in Vlaanderen. Stijn Bosschaerts – Master in de Biowetenschappen (Industrieel ingenieur), Animal Life
 • Gezondheidsproblemen bij vleesvarkens: Effecten op de zoötechnische en economische prestaties. Inge Clijsters – Master in de Biowetenschappen (Industrieel ingenieur), Landbouw
 • Optimalisatie van de biggenproductie. Steffi Cornand – Master in de Biowetenschappen (Industrieel ingenieur), Animal Life
 • Stalverrijking bij paarden: Een praktijkstudie. Ann Dams – Bachelor in Agro- en Biotechniek, Dierenzorg
 • Sheep Breeding in the Çanakkale Region of Turkey: A Welfare Evaluation Protocol. Inge Engelen – Master in de Biowetenschappen (Industrieel ingenieur), Animal Life
 • Effect van klimaat op paarden in de weide: Gedrag en hartslag. Tine Janssen – Bachelor in Agro- en Biotechniek, Dierenzorg
 • Effect van het klimaat op melkvee: Een verkennend onderzoek. Shari Moonen – Bachelor in Agro- en Biotechniek, Dierenzorg
 • De interactie tussen zeugen en biggen: Gedrag en zoötechnische kenmerken. Maxine Plessers – Bachelor in Agro- en Biotechniek
 • Hokverrijking voor zeugen in de kraamstal: Het gebruik van strodosators. Lotte Renders – Master in de Biowetenschappen (Industrieel ingenieur), Landbouw
 • Klimaatseffecten op gedrag en vruchtbaarheid bij melkvee. Sofie Strijbos – Master in de Biowetenschappen (Industrieel ingenieur), Landbouw
 • Invloed van omgevingstemperatuur op gedrag en hartslag bij paarden. Thomas Symons – Master in de Biowetenschappen (Industrieel ingenieur), Landbouw
 • Scheermanagement en wolaandoeningen: Een enquête bij Vlaamse schapenhouders. Sam Valgaeren – Master in de Biowetenschappen (Industrieel ingenieur), Landbouw
 • Interactie tussen zeugen en biggen in de kraamstal: Gedrag en zoötechnische kenmerken. Stéphanie van Renynghe de Voxvrie – Bachelor in Agro- en Biotechniek, Dierenzorg
 • Houden van hobbykonijnen in Vlaanderen. Leen Van Stappen – Bachelor in Agro- en Biotechniek, Dierenzorg
 • Stalverrijking bij melkvee. Betty Verherstraeten – Bachelor in Agro- en Biotechniek, Dierenzorg
 • Invloedsfactoren op graasgedrag van schapen. Kim Vleugels – Bachelor in Agro- en Biotechniek, Dierenzorg

2010-2011

 • Paard en welzijn. De noodzaak van beschutting op de weide. Marijke Bax – Bachelor in Agro- en Biotechniek
 • Effecten van slijpen van de hoektanden bij neonatale biggen. Sanne Bloemen – Master in de Biowetenschappen (Industrieel ingenieur), Animal Life
 • Perinatale en postnatale biggensterfte: Praktijkstudie. Ben Bolckmans – Master in de Biowetenschappen (Industrieel ingenieur), Landbouw
 • Stalverrijking en gedrag bij manegepaarden. Anneleen Bulens – Master in de Biowetenschappen (Industrieel ingenieur), Animal Life
 • Maagdarmparasieten bij schapen en kalveren: Een praktijkstudie. Barbara Celis – Master in de Biowetenschappen (Industrieel ingenieur), Animal Life
 • De vleeskwaliteit bij varkens en stress voor het slachten. Marianne Claesen – Bachelor in Agro- en Biotechniek
 • Landschapsbeheer met schapen: Situatie in de Europese Unie. Lotte Dhooghe – Master in de Biowetenschappen (Industrieel ingenieur), Animal Life
 • Pijnreductie bij neonatale biggen. Naaldloze versus naaldinjectie. Ronald Euben – Master in de Biowetenschappen (Industrieel ingenieur), Landbouw
 • Gedrag van koeien bij een automatisch en een traditioneel melksysteem. Sanne Hendrix – Master in de Biowetenschappen (Industrieel ingenieur), Landbouw
 • Risicoanalyse en kwaliteitsbeoordeling bij broedeieren. Anne Hermans – Master in de Biowetenschappen (Industrieel ingenieur), Animal Life
 • Dierenwelzijn bij paarden en pony’s gestald in maneges. Amitis Mohammadi Doustdar – Bachelor in Agro- en Biotechniek, Dierenzorg
 • Welzijn van weidedieren. Beschutting noodzakelijk? Lien Rosselle – Master in de Biowetenschappen (Industrieel ingenieur), Animal Life
 • Het gedrag van paarden in de weide: Omgevings- en paardgebonden effecten. Melissa Snoeks – Master in de Biowetenschappen (Industrieel ingenieur), Animal Life
 • Coccidiose en cryptosporidiose bij vleeskalveren. Het effect van een Veocoxan-behandeling. Britt Van Looveren – Bachelor in Agro- en Biotechniek 

   

2009-2010

 • Alternatieven van onverdoofde biggencastratie: de publieke perceptie in Vlaanderen. Ellen De Maeyer – Master in de Biowetenschappen (Industrieel ingenieur), Animal Life
 • Wormen en ontworming bij schapen: Een enquête bij Vlaamse schapenhouders. Dorien Desair – Master in de Biowetenschappen (Industrieel ingenieur), Animal Life
 • Hokverrijking in de kraamstal ter reductie van frustratiegedrag van de biggen gedurende alle opfokperiodes. Maarten Sas – Master in de Biowetenschappen (Industrieel ingenieur), Animal Life
 • Reductie van perinatale biggensterfte. Joyce Van Dijck – Master in de Biowetenschappen (Industrieel ingenieur), Animal Life
 • Proportioneel voederen van vleeskuikens. Jilles Vansant – Master in de Biowetenschappen (Industrieel ingenieur), Animal Life
 • Rundveebevuiling in Vlaamse slachthuizen: Een verkennende studie. Karl Vriends – Master in de Biowetenschappen (Industrieel ingenieur), Landbouw

 

2008-2009

 • Natuur- en landschapsbeheer met schapen: visie van de schapenhouder. Lies Goeman – Master in de Biowetenschappen (Industrieel ingenieur), Animal Life
 • Natuur- en landschapsbeheer door schapenbegrazing: Visie van de terreinbeheerder. Sofie Leys – Master in de Biowetenschappen (Industrieel ingenieur), Animal Life
 • Gedrag van tentoonstellingspluimvee: effect van voedermethode en –plaats. Femke Opdebeeck – Master in de Biowetenschappen (Industrieel ingenieur), Animal Life
 • Landschapsbeheer met schapen: Een verkennende rendabiliteitsstudie. Toon Schouteden – Master in de Biowetenschappen (Industrieel ingenieur), Natuur en Milieu
 • Optimalisatie van CO2-verdoving en pijnbestrijding bij biggencastratie. Valerie Vanheukelom – Master in de Biowetenschappen (Industrieel ingenieur), Animal Life
 • Dierenwelzijn bij landschapsbeheer met schapen. Koen Vanroye – Bachelor in Agro- en Biotechniek
 • Omgevingsfactoren om bijtgedrag bij varkens te vermijden. Ellen Verhoeven – Master in de Biowetenschappen (Industrieel ingenieur), Animal Life 

 

2007-2008

 • Melkorde en gedrag bij geiten en paarden in relatie tot productiekenmerken. Katrien Bossuyt – Master in de Biowetenschappen (Industrieel ingenieur), Animal Life
 • Biggencastratie onder verdoving. Gedrags- en productieparameters. Sara Kerselaers – Master in de Biowetenschappen (Industrieel ingenieur), Animal Life
 • Gedrag van tentoonstellingskippen. Een verkenning van stressfactoren. Sanne Van Beirendonck – Master in de Biowetenschappen (Industrieel ingenieur), Animal Life
 • Voorbehandelingen om agressie bij varkens te beperken tijdens het mengen. Ellen Verbruggen  – Master in de Biowetenschappen (Industrieel ingenieur), Animal Life
Alternatieven van onverdoofde biggencastratie: de publieke perceptie in Vlaanderen. Ellen De Maeyer – Industrieel ingenieur, Animal Life

Wormen en ontworming bij schapen: Een enquête bij Vlaamse schapenhouders. Dorien Desair – Industrieel ingenieur, Animal Life

Hokverrijking in de kraamstal ter reductie van frustratiegedrag van de biggen gedurende alle opfokperiodes. Maarten Sas – Industrieel ingenieur, Animal Life

Reductie van perinatale biggensterfte. Joyce Van Dijck – Industrieel ingenieur, Animal Life

Proportioneel voederen van vleeskuikens. Jilles Vansant – Industrieel ingenieur, Animal Life

Rundveebevuiling in Vlaamse slachthuizen: Een verkennende studie. Karl Vriends – Industrieel ingenieur, Landbouw